Zarząd Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. informuje, że obrót „opcjami konwertowanymi na serii Walcownia Metali Nieżelaznych Łabędy” S.A. ” na Novej Giełdzie odbywa się bez zgody Spółki.

Nova Giełda sp. z o.o. bez wiedzy i zgody Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. posłużyła się firmą Spółki do oznaczenia instrumentu finansowego w sposób nieuprawnionych sugerując, ich związek prawny i gospodarczy Spółki z oferowanymi instrumentami finansowymi.

Zarząd Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. oświadcza, że Spółka nie ma jakiego związku z opcjami oferowanymi prze Novą Giełdę Sp. z o.o. i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane wprowadzeniem ich do obrotu. Informujemy również, że Novą Giełdę Sp. z o.o. znajduje się na Liście Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. informuje również, że niezwłocznie podejmie kroki prawne w celu ochrony interesu Spółki.