Rada Nadzorcza Walcowni Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Walcowni Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.