Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

ul. Metalowców 6
44-109 Gliwice
NIP 9691586199
REGON 241830752
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374289 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

STATUT SPÓŁKI

STATUT SPÓŁKI

AKCJONARIAT (akcjonariusze)
Kapitał zakładowy – wysokość kapitału zakładowego: 24 572 355,94 zł

DEMATERIALIZACJA AKCJI
Ostateczny termin złożenia dokumentów AKCJI Walcowni Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A., wraz ze stosownymi załącznikami upłynął w dniu 13 stycznia 2021 r.

WEZWANIA DO ZŁOŻENIA AKCJI

W związku ze zmianą ustawy wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie ulega termin utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji SERII B z dnia 01.01.2021 r. na dzień 01.03.2021 r. Z tym samym dniem moc obowiązującą zyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową przez 5 kolejnych lat w zakresie wykazywania wobec spółki swoich praw udziałowych.
Więcej informacji dostępnych pod numerem telefonu: 32 3306340

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z dniem 1 stycznia 2021 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami
Małgorzata Bednarska tel. 32 33 06 340, e-mail: malgorzata.bednarska@wmn.com.pl

28.09.2020 R. – I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_189_2020_poz_49815

13.10.2020 R. – II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_200_2020_poz_53994

30.10.2020 R. – III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_213_2020_poz_59114

18.11.2020 R. IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_225_2020_poz_63907

4.12.2020 R. V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_237_2020_poz_68653

Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce<link>

REJESTR AKCJONARIUSZY

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

WALNE ZGROMADZENIE

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad:

MSIG_106_2022_poz_29765_ZWZ_02_06_2022
MSIG_61_2021_poz_21299_ZWZ_30_03_2021
MSIG_39_2021_poz_13797_NWZ_26_02_2021
MSIG_185_2020_poz_48482__NWZ_14_10_2020_r
MSIG_165_poz.42387_2020
MSIG_162_poz.41537_2020SIG_162_poz
MSIG_95_2020_poz
MSIG 5/2020 poz. 828
MSiG_16_03_2020
MSIG 22/2020 poz. 5493