strefa akcjonariusza
strefa akcjonariusza

O Nas

O Nas2022-03-01T15:09:48+01:00
Dane spółki
Aktualności
MULTIMEDIA

100 LAT TRADYCJI

Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

Lider w produkcji niszowych wyrobów płaskich z miedzi i stopów miedzi do specjalnych i strategicznych zastosowań z pełnym cyklem produkcyjnym obejmującym procesy zarówno metalurgiczno-odlewnicze, jak i procesy przeróbki plastycznej.

 • > 100 lat na rynku metali nieżelaznych

 • Powierzchnia > 75.000 m2

 • 3 wydziały produkcyjne: odlewnia, walcownia taśm, walcownia blach

 • Lokalizacja : Gliwice, Polska

>180 pracowników

ok. 3500 T/rok

ok. 100 MLN PLN rocznie

>25% eksport

WIĘCEJ INFORMACJI

Obsługiwane Branże

 • ENERGETYKA

 • INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA

 • BUDOWNICTWO

 • ELEKTRONIKA

 • TELEKOMUNIKACJA

 • MOTORYZACJA

 • PRZEMYSŁ INŻYNIERYJNY

 • PRZEMYSŁ CHEMICZNY

WIĘCEJ INFORMACJI

Zbiór Informacji
WMN „ŁABĘDY” S.A.

O Spółce2021-06-09T11:40:31+02:00

100 LAT TRADYCJI

Historia WMN „ŁABĘDY” S.A.

Koniec XIX wieku

Początek przetwórstwa metali nieżelaznych w Łabędach

1870

Rozpoczęcie walcowania metali nieżelaznych w Hucie Żelaza Hermina

1902

Majątek zaangażowany w przetwórstwo metali nieżelaznych został wydzierżawiony, a dwa lata później zakupiony przez Koncern VEREINIGTE DEUTSCHE NICKELWERKE A.G.

1904

Powstanie samodzielnej Walcowni Metali w Łabędach

Fabryka systematycznie rozwija się, zwiększa zatrudnienie i poszerza asortyment wyrobów. W początkowym okresie 300 pracowników wytwarza blachy arkuszowe z niklu, miedzi oraz stopów tych metali. Wlewki do walcowania sprowadza z siostrzanych zakładów koncernowych.

1917

Budowa szeregu hal odlewni wyposażonych w piece do topienia niklu, mosiądzu, brązu i miedzi. W kolejnych latach rozwijano technologię odlewniczą.

1919

Fabryka zatrudnia 600 osób i wytwarza 1000 ton wyrobów rocznie. Przed samą wojną zatrudnienie wzrasta do ok. 1000 pracowników poprzez wzrost koniunktury i przestawienie produkcji na potrzeby wojenne (materiały amunicyjne i korpusy torped).

1919 – 1945

Uruchomienie produkcji półfabrykatów z blach do dalszej obróbki plastycznej. Wytwarzanie miseczek do produkcji amunicji i krążki monetarne. W programie produkcyjnym wiele ciekawych wyrobów: stal jedno i dwukrotnie platerowaną miedzią, mosiądzem i niklem, blachy z niklu, nowego srebra i aluminium stopowego, brązy krzemowe, fosforowe i aluminiowe, anody mosiężne i niklowe, odlewy brązowe.

1945

Przejęcie przez polską administrację przedsiębiorstwa zdewastowanego i rozgrabionego na skutek działań wojennych.

1946

Uruchomienie Walcowni po wojnie. Odtworzenie dotychczasowego asortymentu produkcji.

1952

Wprowadzenie produkcji taśm w kręgach. Zakup hal, maszyn i urządzeń od sąsiadującej Huty Łabędy. Dalszy rozwój fabryki ukierunkowany na produkcję taśm i blach co wymaga przebudowy, rozbudowy i wznoszenia nowych budynków.

1960

Zakończenie I etapu modernizacji i odbudowy przedsiębiorstwa.

1970

Wzrost zapotrzebowania na wyroby walcowane z metali nieżelaznych. Przedsiębiorstwo rozwija się a zatrudnienie sięga ok. 1200 osób. Roczna zdolność produkcyjna oszacowana na 20 000 ton wyrobów.

1980 – 1989

Modernizacja zakładu w kierunku wyspecjalizowania linii do wytwarzania taśm wąskich o wysokiej jakości z miedzi i jej stopów w tym stopów trudnoprzerabialnych plastycznie.

1990

Walcownia jest samodzielnym Przedsiębiorstwem Państwowym.

1995

Proces komercjalizacji Przedsiębiorstw Państwowych. Walcownia Metali „Łabędy” zostaje Spółką Akcyjną.

Wydanie przez TUV Berlin – Brandenburg pierwszego Certyfikatu zapewnienia jakości wg wymagań normy DIN ISO 9002/EN 29002.

koniec lat 90-tych

Głównym akcjonariuszem Walcowni Metali „Łabędy” S.A. zostaje KGHM Polska Miedź S.A. . W wyniku restrukturyzacji Przedsiębiorstwa część związana z działalnością produkcyjną Walcowni Metali „Łabędy” przejęła spółka wydzielona Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.

1997

Emisja Akcji Spółki Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. ze zmianą w roku 2011 na akcje WMN ”ŁABĘDY” S.A.

1998

Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą na bazie Wydziału Walcowni Taśm Walcowni Metali „Łabędy” S.A.. Spółka stała się producentem taśm i blach z miedzi i jej stopów oraz wprowadza produkcję stopów odlewniczych.

2011

Podmioty Walcowni Metali „Łabędy” S.A. i Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. połączyły się w jedną Spółkę pod nazwą Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” Spółka Akcyjna, na którą przeszedł majątek obu łączonych się spółek za akcje nowo powstałej spółki.

Dane Spółki2021-05-06T13:22:13+02:00

Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.
NIP: 9691586199, Regon: 241830752
Biuro Podatkowe:Urząd Skarbowy Bielsko-Biała
Forma prawna: Spółka Akcyjna –postanowienie o rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców dnia 03.01.2011r.
Rejestr Sądowy:Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS: 0000374289

Czas działania Spółki: nieoznaczony
Zakres działania Spółki:

 • produkcja wyrobów płaskich z miedzi i jej stopów
 • produkcja stopów odlewniczych
 • produkcja wyrobów ze srebra i jego stopów
 • handel hurtowy i komisowy
 • usługi walcowania na zimno i gorąco
BANKI:

Bank PKO BP S.A. O/Gliwice
Nr rachunku 11 1020 2401 0000 0102 0336 7281

Bank PEKAO S.A. O/Gliwice
Nr rachunku 55 1240 1343 1111 0010 0365 0197

Usługi ubezpieczeniowe świadczone przez:TUW Cuprum w Lubinie

Wysokość Kapitału Zakładowego: 24 572 355,94 zł

Władze Spółki2021-11-02T09:37:14+01:00

ZARZĄD SPÓŁKI

 • Krzysztof Rytel
  Prezes Zarządu

 • Artur Jankowski
  Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

 • Michał Zborowski
  Przewodniczący RN

 • Szymon Gorzelany
  Zastępca Przewodniczącego RN

 • Piotr Kwapisiński
  Członek RN

 • Marcin Terebelski
  Członek RN

Strefa Akcjonariusza2022-06-09T13:20:50+02:00

Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

ul. Metalowców 6
44-109 Gliwice
NIP 9691586199
REGON 241830752
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374289 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

STATUT SPÓŁKI

STATUT SPÓŁKI

AKCJONARIAT (akcjonariusze)
Kapitał zakładowy – wysokość kapitału zakładowego: 24 572 355,94 zł

DEMATERIALIZACJA AKCJI
Ostateczny termin złożenia dokumentów AKCJI Walcowni Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A., wraz ze stosownymi załącznikami upłynął w dniu 13 stycznia 2021 r.

WEZWANIA DO ZŁOŻENIA AKCJI

W związku ze zmianą ustawy wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie ulega termin utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji SERII B z dnia 01.01.2021 r. na dzień 01.03.2021 r. Z tym samym dniem moc obowiązującą zyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową przez 5 kolejnych lat w zakresie wykazywania wobec spółki swoich praw udziałowych.
Więcej informacji dostępnych pod numerem telefonu: 32 3306340

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z dniem 1 stycznia 2021 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami
Małgorzata Bednarska tel. 32 33 06 340, e-mail: malgorzata.bednarska@wmn.com.pl

28.09.2020 R. – I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_189_2020_poz_49815

13.10.2020 R. – II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_200_2020_poz_53994

30.10.2020 R. – III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_213_2020_poz_59114

18.11.2020 R. IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_225_2020_poz_63907

4.12.2020 R. V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

MSIG_237_2020_poz_68653

Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce<link>

REJESTR AKCJONARIUSZY

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

WALNE ZGROMADZENIE

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad:

MSIG_106_2022_poz_29765_ZWZ_02_06_2022
MSIG_61_2021_poz_21299_ZWZ_30_03_2021
MSIG_39_2021_poz_13797_NWZ_26_02_2021
MSIG_185_2020_poz_48482__NWZ_14_10_2020_r
MSIG_165_poz.42387_2020
MSIG_162_poz.41537_2020SIG_162_poz
MSIG_95_2020_poz
MSIG 5/2020 poz. 828
MSiG_16_03_2020
MSIG 22/2020 poz. 5493
Dokumenty do Pobrania2022-04-04T12:51:23+02:00
NIP Spółki
REGON Spółki
STATUT SPÓŁKI
Kodeks postępowania WMNŁ
Status przedsiębiorcy
Klauzula antykorupcyjna
Warunki Współpracy2021-05-06T14:38:40+02:00
Ogólne Warunki Dostaw Surowców
Ogólne Warunki Sprzedaży
General Terms and Conditions of Sale

WIĘCEJ INFORMACJI

Prezentacja Multimedialna

Z ŻYCIA FIRMY

Aktualności

Przejdź do góry