strefa akcjonariusza
strefa akcjonariusza

Usługi Laboratoryjne

Usługi Laboratoryjne2022-05-30T09:53:40+02:00

Usługi Laboratoryjne

Świadczymy usługi laboratoryjne wykorzystując sprzęt światowej klasy dostawców. Przyrządy kontrolno-pomiarowe posiadają wymagane okresy wzorcowania, kalibracji oraz sprawdzania.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Statyczna próba rozciągania2022-05-30T09:01:15+02:00

Próba rozciągania wg normy: PN – EN 10002-1

 • Wytrzymałość na rozciąganie – Rm [MPa]
 • Wydłużenie – A [%]

 • Umowna granica plastyczności – Rp0,2 [MPa]

 • Moduł Younga – E [MPa]

Istnieje możliwość przygotowania próbek do badań przez nasze laboratorium

Twardość Vickersa2022-05-30T09:15:51+02:00

Badanie twardości wg normy: PN- EN 6507-1

 • HV1

 • HV10

 • HV30

 • HV50

Istnieje możliwość pomiaru twardości na innych obciążeniach (niewzorcowanych)

Mikrotwardość Vickersa2022-06-04T11:25:49+02:00

Badanie mikrotwardości wg normy: PN- EN 6507-1

 • HV0.2

 • HV0.3

 • HV0.5

Istnieje możliwość pomiaru twardości na innych obciążeniach (niewzorcowanych)

Chropowatość powierzchni2022-06-04T11:23:48+02:00

Badanie chropowatości wg normy: PN – EN 4288

 • Średnia arytmetyczna rzędnych profilu – Ra [µm]

 • Najwyższa wysokość profilu chropowatości – Rz [µm]

 • Całkowita wysokość profilu – Rt [µm]

 • Maksymalna wysokość chropowatości – Rmax [µm]

Przewodność elektryczna metodą prądów wirowych2022-05-30T09:39:36+02:00

Badanie przewodności wg normy: ASTM E 1004

 • Konduktywność IACS [%]

 • Konduktywność [MS/m]

Analiza składu chemicznego2022-07-12T14:13:11+02:00

Analiza składu chemicznego metali nieżelaznych wykonywana jest za pomocą technik (AAS,XRF) oraz metod klasycznych.
Dla metali o nieznanym składzie istnieje możliwość analizy półilościowej metodę XRF.

 • Skład chemiczny [%]

ZADZWOŃ, NAPISZ

Szybki Kontakt

Przejdź do góry