PRODUCENT

Stopy Odlewnicze

Walcownia Metali Niezależnych „ŁABĘDY” proponuje stopy odlewnicze takie jak mosiądze odlewnicze, brązy odlewnicze oraz wlewki z miedzi i stopów miedzi. Wszystkie stopy odlewnicze produkowane są zgodnie z normami PN, EN, DIN oraz indywidualnymi wymaganiami określonymi przez kontrahenta.

CO TO JEST

Brązy Odlewnicze

To stopy wieloskładnikowe zawierające cynę i takie pierwiastki jak: cynk, aluminium, ołów i fosfor.

Brązy odlewnicze charakteryzują się budową ziarnistą. Podobnie jak w przypadku mosiądzów odlewniczych, odznaczają się odpornością na korozję i ścieranie, a także świetną lejnością i skrawalnością.

Brązy odlewnicze ulegają następującemu podziałowi:

  • brąz aluminiowo-żelazowy – BA93 (CuAl9Fe3),

  • brąz aluminiowo-żelazowo-manganowy – BA1032 (CuAl10Fe3Mn2),

  • brąz cynowy – B10 (CuSn10),

  • brąz cynowo-fosforowy – B101 (CuSn10P),

  • brąz cynowo-cynkowy – B102 (CuSn10Zn2),

  • brąz cynowo-ołowiowy – B1010 (CuSn10Pb10) i B520 (CuSn5Pb20),

  • brąz cynowo-cynkowo-ołowiowy B555 (CuSn5Zn5Pb5), B663 (CuSn6ZnPb3) i B476 (CuSn4Zn7Pb6),

  • brąz krzemowo-cynkowo-manganowy – BK331 (CuSi3Zn3Mn).

Podobnie jak w przypadku brązów do obróbki plastycznej, wykorzystuje się je w przemyśle chemicznym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym czy elektryce.

CO TO JEST

Mosiądze Odlewnicze

To stopy wieloskładnikowe, które zawierają liczne pierwiastki stopowe pogarszające własności plastyczne, ale z kolei polepszające właściwości wytrzymałościowe i technologiczne (np. lejność, skrawalność). Zazwyczaj są dwufazowe  + ’ i charakteryzują się dużą zawartością Zn oraz innych dodatków.

Mosiądze odlewnicze oferowane przez naszą firmę są odporne na ścieranie, korozję, kawitację i podwyższone temperatury do 230 stopni Celsjusza). Znajdują swoje zastosowanie w przemyśle chemicznym, budowlanym, okrętowym czy komunikacyjnym jako śruby okrętowe, łożyska, armatura i części maszyn.

PRODUCENT BLACH I TAŚM

Stopy Odlewnicze

STOPY ODLEWNICZE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z:

  • normami PN, EN, DIN

  • indywidualnymi wymaganiami określonymi przez Klienta

MOSIĄDZ ODLEWNICZY

Znak Gatunek wg
PN-91/H-87026
Postać Wymiary [mm] Powierzchnia
CuZn34AI2Mn1Fe MA58 gąski 80 x 90 x 400 surowa
CuZn39Pb2 MO59 gąski
płaskowniki
80 x 90 x 400
30 x 87 x 600
CuZn38Pb2 MM47 gąski 80 x 90 x 400
CuZn16Si3,5 MK80 gąski
płaskowniki
80 x 90 x 400
30 x 87 x 600
* możliwość odlania stopu miedzi wg specyfikacji materiałowej klienta

BRĄZ ODLEWNICZY

Znak Gatunek wg
PN-91/H-87026
Postać Wymiary [mm] Powierzchnia
CuSn10 B10 płaskowniki
gąski
16x408x200
80x90x400
surowa
CuSn10P B101 płaskowniki
gąski
16x408x200
80x90x400
CuSn10Zn2 B102 gąski 80x90x400
CuSn12 B12 płaskowniki
gąski
16x408x200
80x90x400
CuSn16 B16 płaskowniki 12x200x1610
CuSn10Pb10 B1010 gąski 80x90x400
CuSn5ZnPb5 B555 płaskowniki
gąski
30x87x600
80x90x400
CuSn5ZnPb RG5
CuAl10Fe3Mn2 BA 1032 gąska 80x90x400
CuAl10Fe4Ni4 BA 1044 gąska 80x90x400
CuSi3Zn3Mn1 BK 331 gąska 80x90x400

STOPY CYNKU (ZnAl)

Znak Gatunek wg PN-EN 1774:2001 Postać Wymiary [mm] Powierzchnia
ZnAl4Cu1 ZL5 (ZL0410) gąski 80 x 90 x 400 surowa
ZnAl11Cu1 ZL12 (ZL1110) gąski 80 x 90 x 400 surowa

WLEWKI Z MIEDZI I STOPÓW MIEDZI

Znak Gatunek Norma* Postać Wymiary [mm] Powierzchnia
Cu-DHP CW024 A EN 12449 wałek fi 115 x max 2700
fi 128 x max 2700
fi 205 x max 2700
surowa
Cu-ETP CW004 A
CuZn37 CW508 L
CuZn39Pb3 CW 614 N EN 12165 wałek fi 115 x max 2700
fi 128 x max 2700
fi 205 x max 2700
surowa
CuZn40Pb2 CW 617 N
* możliwość odlania wlewów o składzie chemicznym dla każdego gatunku ujętego w przywołanych normach

Zapraszamy też do zapoznania się z naszą ofertą wlewek z miedzi.

ZADZWOŃ, NAPISZ

Szybki Kontakt